De onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de website van Harm Jagerman, welke te bereiken is via het domein www.harmjagerman.nl of www.harmjagerman.com.

 

Iedereen die deze website bezoekt, wordt geacht de gegevens op deze pagina (de disclaimer) te hebben gelezen. Daarnaast gaat de beheerder1 van deze website ervan uit dat de bezoeker akkoord is gegaan met deze disclaimer.

 

Auteursrecht

Voor alle afbeeldingen op deze website geldt dat deze vallen onder het auteursrecht. Het betreft reguliere intellectuele eigendommen, welke niet overdraagbaar zijn in welke vorm dan ook. Uitzondering hierop zijn de afbeeldingen die vallen onder vrije afbeeldingen. Deze zijn in de berichten en op de pagina’s te herkennen aan de vermelding van de bronnen (Pixabay, Unsplash, Wikipedia etc.).

 

Alle teksten vallen eveneens onder het auteursrecht. Ook deze mogen dus – net zoals de afbeeldingen – niet overgenomen worden zonder toestemming in welke vorm dan ook.

 

Zorgvuldigheid

De beheerder van deze website heeft getracht alle rechthebbenden de vernoemen of vermelden. Is er sprake van een inbreuk op auteursrecht of een vermeend inbreuk op auteursrecht, neem dan contact op [email protected]

 

De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voort kan vloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. Dit is ook van toepassing als het gaat om een eventueel technisch probleem.

 

Het ontvangen van informatie via de website, social mediakanalen of via e-mail zorgt er niet voor dat er automatisch sprake is van een relatie tussen de beheerder en de bezoeker van de website, het social media kanaal of de afzender van de e-mail.

 

Op deze website zijn links opgenomen naar websites van derden. De beheerder heeft deze links tijdens en na het publiceren gecontroleerd. De eventuele beschikbaarheid of de correcte werking in een later stadium valt niet onder de verantwoordelijkheid van de beheerder. Schade die hieruit voortvloeit, kan niet aanvaardt worden door de beheerder.

 

1 = De beheerder is in dit geval Harm Jagerman